شنل عروس

بازدید : 9281   |      

كد ١٠٢

اگر لباس عروس پوشيده و آستين بلند استفاده نمي كنيد يا مي خواهيد قسمت بالاي بدن خود را بپوشانيد بايد از شنل يا كت استفاده كنيد.