ظرافت زنانگی یکی از الزامات وجودی یک زن است...

ظرافت زنانگی یکی از الزامات وجودی یک زن است.
مردها زنانی که خلق و خویی مردانه دارند، کارهایی سنگین انجام می‌دهند و از ظرافت زنانگی که یکی از الزامات وجودی یک زن است بی‌بهره هستند را دوست ندارند.

این خانم‌ها نمی‌دانند یکی از دلایل کشش مردها به خانم‌ها همان ظرافتی است که گفته شد. در نتیجه آنچه حاصل می‌شود عوض شدن جای زن و مرد در زندگی و دور شدن آنها از یکدیگر است. دیگر نه زن، زن بوده و نه مرد می‌تواند مردانگی خود را در زندگی خرج کند پس زن باشید و زنانگی کنید.

نظر بدهید