کدام لباس عروس مناسب شماست؟

کدام لباس عروس مناسب شماست؟

فرم اندام تان منحنی است؟
به جای اینکه بخواهید در تیم مقابل قرار بگیرید و این همه انحنا را لعنت کنید، بهتر است با آنها کنار بیایید و و دوستشان داشته باشید. لباسهایی که ازپارچه های ابریشمی کلفت تهیه شده اند برای افرادی که چنین اندامی دارند، بسیار مناسب هستند. البته لباس‌هایی که در قسمت پایین ماهی شکل هستند نیز تضاد بین کمر کوتاه وباسن بزرگ وسینه ها را برجسته تر می کند.

اندامی به شکل گلابی دارید؟
پیدا کردن لباس عروس مناسب برای اندام گلابی شکل بسیار ساده است. لباس عروسی با بالا تنه تنگ ودامن بلند، انتخاب ایده آلی برای چنین افرادی خواهد بود البته لباسهای بدون یقه وبند هم نیم تنه وبازوها را کوچکتر نشان می‌دهد.

آیافرم اندامتان مثل ساعت شنی است؟‌
مهم ترین نکته این است که لباسی انتخاب کنید که کمر شما را مشخص تر کند. لباس عروس ماهی شکل که در قسمت کمر کار شده است می تواند بهترین گزینه پیش روی شما باشد
 
اندام تان کوتاه است؟
برای بلندترجلوه دادن اندام تان ازلباسهایی که دورکمرکمتری دارند، استفاده کنید. یک لباس ساده که به صورت راباشدطراحی شده، انتخاب معقولی برای شماست. فقط دقت داشته باشید که هرچه قدرپارچه لباس ساده تروازتزیینات وجزییات کمتری برخوردارباشد، بهتر روی بدن شما می نشیند و خودش را نشان می دهد. ازدامن های پفی وپرحجم دوری کنید چراکه اندامتان راکوتاهترنشان میدهد.

لاغر اندام هستید؟
عروس های لاغر و خیلی لاغر به هیچ وجه نباید لباس های تنگ و چسبان بپوشند. اگر می خواهید خوش اندامتر جلوه کنید، دامنهای پفی را انتخاب کنید. از طرف دیگر بد نیست که لباستان یقه بسته یا یقه شل داشته باشد و یا حتی دور آن تور دوزی شده باشد

قد بلند هستید؟
عروسهای قد بلند خوش استیل ترین عروسها هستند وهرلباسی از یک لباس عروس حجیم و پرزرق وبرق گرفته تا لباسهای تنگ وچسبان وساده برای آنها مناسب است. توربلندهم خیلی به عروسهای قد بلند می آید!

نظر بدهید