عروس خانم هایی با گودی کمر کم

عروس خانم هایی با گودی کمر کم

اگر نیم تنه ی بالایی شما بلندتر از نیم تنه ی پائین‌تان است می‌توانید مدل‌هایی را سفارش دهید که خط کمر آن‌ها بالاتر هستند تا بدین ترتیب توازن در دو نیم تنه‌تان ایجاد شود و بدین ترتیب اندام‌تان را به فرم ساعت شنی نزدیک کنید.

اگر گودی کمرتان کم است می‌توانید با سفارش یک دامن پف کرده‌ی بزرگ کمرتان را باریک نشان دهید که معمولا برای چنین لباسی از تور بهتر می‌توانید بهره بگیرید.

نظر بدهید